4. Elke laatste vrijdag van de maand organiseert de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” een maaltijd waarbij mensen uit Almere – Poort elkaar kunnen ontmoeten. Dit om verbinding tot stand te brengen tussen de wijkbewoners en mensen die aan de rand van de samenleving staan.
5. Halfmaandelijks houdt de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” een Kerkcafé. Op deze avonden wordt over het geloof in Jezus Christus verteld en gedeeld met de bezoekers.
   6.  Jaarlijks verzorgt de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” rond de          kerkelijke feestdagen (in samenwerking met twee andere kerken in Almere – Poort)          activiteiten, o.a. een kerstfeest georganiseerd, “Kerst bij de levende kerststal”.
Daarnaast wordt er met twee andere kerken in Almere – Poort zoveel mogelijk samengewerkt in evangelisatie - werk. O.a. staan we op het jaarlijkse evenement Poort – Sociaal dat in juni wordt georganiseerd.

Financieel Verslag.
Het publieke financiële verslag van de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” bestaat uit een staat van baten en lasten. Deze wordt u bijgaand toegezonden.