Balans per 31 12-2015Spaarrekening

16.016,88

Eigen vermogen

18.044,50

lopende rekening

427,62

organist nog te betalen

400,00

Kasgeld

0,00Boekentafel                              

200,00Eredienst                                   

250,00Etenswaren/koffie/thee             

50,00Kerstspullen                               

250,00Keybord                                       

250,00Koffietafel (non food)            

200,00Muziekboeken                           

300,00Orgel                                              

350,00Speelgoed                                        

150,00Totaal:

18.444,50

Totaal:

18.444,50