“De Veilige Haven”is……

VEG “De Veilige Haven” Almere is een vrije autonome gemeente, met als enige Heer Jezus Christus. De Gemeente heeft als hoogste bestuurlijke orgaan de ledenvergadering en is aangesloten bij de Federatie
van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

De gemeente stelt zich ten doel: Het evangelie te verkondigen,
opdat mensen tot geloof in Jezus Christus komen, de leden op te bouwen in dit geloof, de gemeenschap met de Here Jezus
Christus en met elkaar te beleven en elkaar dienstbaar te zijn in
liefde.


Samenkomsten in het “Aeres VMBO - Aeres MBO”, Heliumweg 1, 1362JA Almere-Poort.
De diensten vangen aan om 10.00 uur.
Tijdens de dienst is er crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst.
Na de dienst is er tijd voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een kopje koffie en kunnen de onderlinge contacten worden versterkt.
Wilt u thuis de dienst nog eens beluisteren, dan kunt u een cd
bestellen.
Tafel des Heren. Deze staat open voor ieder, die zich het
eigendom van Jezus Christus weet.

Oudste:

Y. Oosterhoff, Beneluxlaan 953, 1363 DA Almere-Poort, 036-5235668

--------------------------
Wilt u onze gemeente ondersteunen met een gift, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL81INGB0007740326 t.n.v. V.E.G. Almere.