Financieel Verslag  2014


INKOMSTENBijdragen vnl v leden

3738


collectemunten

1335


collectemunten in omloop

-46


Giften

1000


Rente

294,8


collectes kasgeld

1374,96


Totaal:

7696,76

UITGAVENSprekers

3989


Goede Doelen

3600,47


orgelspelen

1720


Bijbelstudies

630


Groenh College

411,87


Verzekeringen

401,74


Buurtmaaltijden

315,65


Feestdagen

294,07


Contributies

190


Bankkosten

126,9


Website

119,48


zangboeken

85


Jubileum

60


presentatiedag VEG

51,42


Koffietafel etc.

18,03


niet te verifieren

-3,94


Totaal:

12009,69