2019

VEG Veilige Haven Almere

INKOMSTENBijbelstudies

57


Bijdragen vnl v leden

4715


Boekentafel (opbrengst)

0,00


collectemunten

1400


collectemunten in omloop

-195


collectes kasgeld

2831,34


collectes per bank Goede D.

210


Kerst e.a.

7,2


maaltijden Interact Contour

27


Rente

2,24


Totaal:

9054,78

UITGAVENAeres

450


Bankkosten

173,95


Bijbelstudies

1050


Buurtmaaltijden

27,01


Contributies

0


doopdnst/belijdenis

0


Feestdagen

577,56


Goede Doelen

4194,56


Kindernevendienst

30,38


Koffietafel etc.

50


Maandblad

149


munten niet af te storten

5,69


niet te verifieren

9,71


orgel/gitaar begeleiding

555


rouwdienst

23,96


Sprekers

4510,5


Verzekeringen

401,74


Website

134


Zangbundels

44,95


Totaal:

12343,06