INKOMSTEN Bijdragen vnl v leden

3.695,00


collectes kasgeld

1.788,54


collectemunten

1.460,00


Rente

196,70


Gift Kerst

100,00


collectemunten in omloop

-39,00


Totaal:

7.201,24

UITGAVEN Sprekers

4.136,46


Goede Doelen

3.673,75


orgelspelen

1.280,00


Bijbelstudies

1.200,00


doopdienst

412,50


Verzekeringen

401,74


Feestdagen

388,78


Groenh College

321,54


Bankkosten

154,97


Website

119,48


rouwboeket

72,95


zangboeken

54,00


Koffietafel etc.

53,08


Jubileum

29,40


Contributies

25,00


Buurtmaaltijden

18,05


onafstortbaar bij bank

3,00


niet te verifieren

-34,62


Totaal:

12.310,08

Financieel Verslag 2015